Jooble

Zanimanje

na primjer: narodne novine natječaji za

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Grad ili država

Traži!

Narodne novine posao

1-16 of 16 rezultati

Datum objave:

svi dani

Plaća:

bilo koja

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Filtrirati po ključnim riječima:

Povijest pretraživanja:

narodne novine

O

O

O

1

job.ba

Kreševo (opština)

job.ba -  prije 20 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  Saznajte više

2

job.ba

Goražde

job.ba -  prije 20 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog...  Saznajte više

3

 jabihposao.com

Sarajevo

jabihposao.com -  prije 2 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine...  Saznajte više

4

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 2 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...Mutevelića bb, 71000 S a r a j e v o Tel. 033/642-642 Na osnovu člana 90. i 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), člana 6. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu...  Saznajte više

5

job.ba

Banja Luka

job.ba -  prije 9 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumenate. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  Saznajte više

6

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com -  prije 10 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu...  Saznajte više

7

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 20 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...radnog mjesta. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u...  Saznajte više

8

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 20 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...radnog mjesta. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u...  Saznajte više

9

job.ba

Laktaši (opština)

job.ba -  prije 22 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI". VIII Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg...  Saznajte više

10

job.ba

Laktaši (opština)

job.ba -  prije 22 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI". VIII Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg...  Saznajte više

11

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com -  prije 2 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Temeljem čl. 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/10), i Odluke Upravnog vijeća Centra, Ur.br.: 02-03/15 od 30.03.2015. godine, Upravno vijeće centra, objavljuje J A V N I N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Centra...  Saznajte više

12

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 21 sat  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...radnog mjesta. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Dnevni avaz", "Dnevni list" i "Nezavisne novine". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati su obavezni da traženu dokumentaciju dostavljaju u...  Saznajte više

13

job.ba

Laktaši (opština)

job.ba -  prije 22 sata  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

 ...naznakom "KOMISIJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI". VIII Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg...  Saznajte više

14

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 2 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu čl. 20., čl. 23. i 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( „Službene novine F BiH“ broj: 49/05) i čl. 106. stav. 1. tačka 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji F MUP-a broj: 01-03-02-2-15 od 14.03.2011. godine, broj: 01-03-02-2-56 od...  Saznajte više

15

 jabihposao.com

Sarajevo

jabihposao.com -  prije 4 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu čl. 20., čl. 23. i 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( „Službene novine F BiH“ broj: 49/05) i čl. 106. stav. 1. tačka 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji F MUP-a broj: 01-03-02-2-15 od 14.03.2011. godine, broj: 01-03-02-2-56 od...  Saznajte više

16

job.ba

Sarajevo

job.ba -  prije 7 dana  -  [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 138.stav (2). Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/10), članova 214. i 207. Pravila Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, i Odluke Školskog odbora, broj: 01-1-652/15 od 27.04.2015. godine, Školski odbor Prve bošnjačke gimnazije...  Saznajte više

O

O

O

joobleStateChecker
Feedback