Jooble

Zanimanje

na primjer: narodne novine natječaji za

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Grad ili država

Traži!

Narodne novine posao

1-17 of 17 rezultati

Datum objave:

svi dani

Plaća:

bilo koja

Grad

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Filtrirati po ključnim riječima:

Povijest pretraživanja:

narodne novine

O

O

O

1

job.ba

Ljubuški (opština)

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...temelju čl. 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/05 i 22/06), čl. 23., čl. 3. Zakona o izmjenama...  ...zakona o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH („Narodne novine ŽZH“ broj: 14/13) i čl. 18., 31. i 32. Pravilnika o...  Saznajte više

2

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com-  prije 6 dana  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...temelju čl. 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 38/05 i 22/06), čl. 23., čl. 3. Zakona o izmjenama...  ...zakona o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH („Narodne novine ŽZH“ broj: 14/13) i čl. 18., 31. i 32. Pravilnika o...  Saznajte više

3

job.ba

Zenica

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24. i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  Saznajte više

4

job.ba

Vitez (opština)

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24. i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  Saznajte više

5

job.ba

Olovo (opština)

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  Saznajte više

6

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com-  prije 3 dana  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Temeljem čIanka 70. Zakona o organizaciji organa uprave (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), čIanka 28. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakona o volontiranju („Službene novine Federacije BiH", broj: 110/12.), direktor...  Saznajte više

7

job.ba

Sarajevo

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...Ul. Konak br. 1 71000 S a r a j e v o Tel. 033/236-044 Na osnovu člana 90. i 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), člana 5. i 6. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola...  Saznajte više

8

job.ba

Trebinje

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  Saznajte više

9

job.ba

Banja Luka

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  Saznajte više

10

job.ba

Zenica

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  Saznajte više

11

job.ba

Zenica

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  Saznajte više

12

job.ba

Banja Luka

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...inspekcijske poslove će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  Saznajte više

13

job.ba

Sarajevo

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  Saznajte više

14

job.ba

Sarajevo

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  Saznajte više

15

job.ba

Zenica

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  Saznajte više

16

job.ba

Banja Luka

job.ba-  prije 1 dan  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

 ...VII - Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) kalendarskih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". Ukoliko do objave ne dođe istovremeno u navedenim javnim glasilima, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune...  Saznajte više

17

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com-  prije 3 dana  -  [ Pogledaj detalje ]  -  [ Sačuvaj ]

(po dogovoru)

Na osnovu člana 66 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Novine federacije BiH broj: 46/10 i 75/13) i članova 21 i 27 Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Konjic, te Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbro na sjednici održanoj 23.03.2015. godine donio je Odluku broj...  Saznajte više

O

O

O

joobleStateChecker
Feedback